Energy healing

Universele energie is in alles en iedereen in het universum aanwezig. Het is de bron van al het leven.

De meeste mensen zijn ‘vergeten’ of zijn zich niet meer bewust dat deze energie een onderdeel van hen is.
Universele energie is een krachtige energie die overal en altijd om je heen (je aura) en voelbaar is.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de niet zichtbare maar wel voelbare onaangename sfeer in een ruimte.

Wanneer de energiewolk om jou heen (je aura) verstoord is kan dit zijn weerslag hebben op je lichaam en geest. Maar andersom kan ook: een verstoring in de geest (bijvoorbeeld negatief denken) kan voor een verstoring zorgen in je lichaam en je energiesysteem.

Ik breng deze verstoringen in balans. 

Universal energy healing kan worden ingezet bij  klachten op zowel fysiek, emotioneel als spiritueel niveau.

Eén van de bijzondere eigenschappen van universele energie is het bewustmakende en bewustzijnseffect. Hierdoor ontstaat vaak een helder inzicht in die dingen die in je leven spelen of die dingen die je beperken of tegenhouden.

Door energetische ondersteuning worden fysieke klachten, onderdrukte emoties, mentale overtuigingen of combinaties hiervan geheeld.